• Agenda

    Duidelijk anders

    Kennis delen

Ploum Academy ‘Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders’

01 Februari 2018

In deze cursus zullen Maurice en Vincent aan de hand van recente uitspraken en wetgeving nader ingaan op de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In dat kader zullen zij ingaan op de taken en bevoegdheden van bestuurders en toezichthouders en de omstandigheden waaronder zij persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. De focus ligt deze keer niet op de aansprakelijkheid binnen faillissement ten opzichte van de gezamenlijke crediteuren, maar vooral op de aansprakelijkheid daarbuiten ten opzichte van de vennootschap of crediteuren daarvan.
Maurice Verhoeven zal zich richten op de interne bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 2:9 BW en op de aansprakelijkheid van toezichthouders. Vincent Terlouw zal vervolgens nader ingaan op de externe aansprakelijkheid van bestuurders ex artikel 6:162 BW alsmede de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 36 e.v. Invorderingswet.

Doelgroep: bedrijfsjuristen
Datum: 1 februari 2018
Tijd: 15.30 – 17.30 uur
PO punten: 2
Docenten: Maurice Verhoeven en Vincent Terlouw

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden

Meer informatie

Arianne Lodder
Arianne Lodder

T +31 10 440 6456
E academy@ploum.nl