• Algemene voorwaarden

    Duidelijk anders

De algemene voorwaarden van Ploum Lodder Princen zijn op alle rechtsverhoudingen van Ploum Lodder Princen van toepassing.

Op rechtsverhoudingen met Ploum Lodder Princen is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen is de rechter in Rotterdam bevoegd. Niettemin heeft Ploum Lodder Princen het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier lezen en downloaden.