• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Financieringen Meldplichten Arbitrage Procederen Bankfinanciering Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting IT-contract Omgevingsrecht LMA-gedocumenteerde financiering Contractueel verzekeringsrecht Transactiedocumentatie Aanbestedingsrecht Agentuur, distributie & franchise Ondernemingsrecht notariaat Bestuurdersaansprakelijkheid Namaak Witwassen IT & privacy Legal opinions Domeinnaam Bestuurdersaansprakelijkheid Misbruik van machtspositie BRZO Concentratiecontrole Vervoer over weg & water Escrow Vastgoed Bankgarantie Staatssteun & concurrentievervalsing Privacy Milieu Due diligence financiering Intellectuele-eigendomsrechten Fraude Ondernemingsrecht Direct agreement Privacy Cyber security & datalek Joint venture Due diligence Mededinging Projectfinanciering Achtergestelde lening Hypotheekrecht Zekerheden Corporate litigation Aansprakelijkheid curatoren Faillissementsrecht Aandeelhoudersgeschillen Onderhandelingen over een huurovereenkomst Marketing & reclame Parent company guarantee Concernfinanciering Pandrecht Note Handelsdocumenten Huur Vastgoed notariaat Kartelschade Economisch strafrecht Aandeelhoudersovereenkomst Aansprakelijkheidsrecht Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Notariaat Fusies & overnames Arbeidsrecht Faillissementsfraude Bedrijfsongevallen & calamiteiten IT-conflict Rechtsgebieden intellectuele eigendom Commercial litigation Outsourcing Corruptie Overnamefinanciering Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid E-commerce Regulatoir verzekeringsrecht Litigation Beëindiging van een huurovereenkomst Faillissement Outsourcing Inval & doorzoeking Commerciële contracten Merk en model Enquêterecht Gebreken & wanprestatie Bankrecht & financieringen Bestuursrecht Estate planning Beroepsaansprakelijkheid Aandeelhoudersgeschil LoI, MoU & term sheet Samenwerking & kartelvorming Ploum over Arbeid Interne onderzoeken & compliance Ploum Privacy Hotline

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer