• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

  Lees meer
 • Team Ploum haalt € 6.065,- op voor de ‘Walk In Her Shoes’ actie

  Lees meer
 • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

  Lees meer
 • Gezocht: meesters in aanpakken (m/v)
  www.werkenbijploum.nl

  Lees meer

Duidelijk anders

Corporate litigation Arbeidsverhoudingen & medezeggenschap Bestuurdersaansprakelijkheid Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Namaak Ploum Privacy Hotline Aansprakelijkheid curatoren Direct agreement Bankrecht & financieringen Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Due diligence financiering IT-conflict Handelsdocumenten Note Staatssteun & concurrentievervalsing Privacy Regulatoir verzekeringsrecht Ondernemingsrecht notariaat Parent company guarantee IT-contract Procederen Litigation Corruptie Concernfinanciering Mededinging Merk en model Cyber security & datalek Inval & doorzoeking Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht LMA-gedocumenteerde financiering Meldplichten Aandeelhoudersgeschil Enquêterecht Marketing & reclame Outsourcing Fraude Aansprakelijkheidsrecht Fusies & overnames Due diligence Commercial litigation Kartelschade E-commerce Aanbestedingsrecht Vervoer over weg & water Witwassen Economisch strafrecht Interne onderzoeken & compliance Beëindiging van een huurovereenkomst Bestuurdersaansprakelijkheid Samenwerking & kartelvorming Notariaat Outsourcing Ploum over Arbeid Agentuur, distributie & franchise Pandrecht Faillissementsrecht Joint venture Projectfinanciering Milieu Aandeelhoudersgeschillen Onderhandelingen over een huurovereenkomst Bankfinanciering Financieringen Intellectuele-eigendomsrechten Omgevingsrecht IT & privacy Ondernemingsrecht Escrow Misbruik van machtspositie Estate planning Domeinnaam Zekerheden Vastgoed notariaat Overnamefinanciering Beroepsaansprakelijkheid Vastgoed Aandeelhoudersovereenkomst Commerciële contracten Gebreken & wanprestatie Achtergestelde lening Contractueel verzekeringsrecht Faillissement Bestuursrecht Concentratiecontrole Legal opinions Transactiedocumentatie Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid LoI, MoU & term sheet Hypotheekrecht Privacy BRZO Bankgarantie Rechtsgebieden intellectuele eigendom Huur Faillissementsfraude Bedrijfsongevallen & calamiteiten

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum Lodder Princen? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum Lodder Princen biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum Lodder Princen.

Lees meer