• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

  Lees meer
 • Chambers and Partners Europe 2017 benoemt onze afdelingen en advocaten in haar rankings

  Lees meer
 • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

  Lees meer
 • Gezocht: meesters in aanpakken (m/v)
  www.werkenbijploum.nl

  Lees meer
 • Mooie rankings en testimonials voor Ploum Lodder Princen in The Legal 500 EMEA 2017

  Lees meer

Duidelijk anders

Aandeelhoudersgeschillen Outsourcing Marketing & reclame Ploum Privacy Hotline Faillissement Due diligence Fusies & overnames Aandeelhoudersovereenkomst Financieringen Pandrecht Commercial litigation Bankfinanciering Notariaat Enquêterecht Hypotheekrecht Vastgoed notariaat Outsourcing Legal opinions Faillissementsrecht Contractueel verzekeringsrecht Omgevingsrecht Cyber security & datalek Aandeelhoudersgeschil IT-conflict Arbeidsverhoudingen & medezeggenschap Note Zekerheden Onderhandelingen over een huurovereenkomst Procederen Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Gebreken & wanprestatie Transactiedocumentatie IT & privacy Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Bestuurdersaansprakelijkheid Projectfinanciering Joint venture Parent company guarantee Due diligence financiering Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Bestuurdersaansprakelijkheid Commerciële contracten Witwassen Aanbestedingsrecht Ploum over Arbeid Milieu Vastgoed Fraude BRZO Samenwerking & kartelvorming Kartelschade E-commerce Ondernemingsrecht Concernfinanciering Inval & doorzoeking Concentratiecontrole Vervoer over weg & water Bankgarantie Privacy Regulatoir verzekeringsrecht LoI, MoU & term sheet Beëindiging van een huurovereenkomst Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Huur Estate planning Domeinnaam LMA-gedocumenteerde financiering Overnamefinanciering Agentuur, distributie & franchise Aansprakelijkheid curatoren Achtergestelde lening Privacy Direct agreement Mededinging Ondernemingsrecht notariaat Bankrecht & financieringen Escrow Faillissementsfraude IT-contract Bestuursrecht Aansprakelijkheidsrecht Misbruik van machtspositie Interne onderzoeken & compliance Meldplichten Namaak Bedrijfsongevallen & calamiteiten Corruptie Rechtsgebieden intellectuele eigendom Economisch strafrecht Merk en model Beroepsaansprakelijkheid Corporate litigation Staatssteun & concurrentievervalsing Intellectuele-eigendomsrechten Handelsdocumenten Litigation

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum Lodder Princen? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum Lodder Princen biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum Lodder Princen.

Lees meer