• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Pandrecht Transactiedocumentatie Omgevingsrecht IT-conflict Financieringen Vastgoed Direct agreement Projectfinanciering Kartelschade Aandeelhoudersgeschil Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuursrecht Commercial litigation Concentratiecontrole Bankfinanciering Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Procederen Rechtsgebieden intellectuele eigendom Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Outsourcing Witwassen Due diligence financiering Concernfinanciering Privacy LMA-gedocumenteerde financiering Vervoer over weg & water Cyber security & datalek Note Onderhandelingen over een huurovereenkomst Handelsdocumenten Interne onderzoeken & compliance Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Marketing & reclame Privacy Estate planning Meldplichten Corruptie Domeinnaam Economisch strafrecht Arbeidsrecht Aandeelhoudersovereenkomst LoI, MoU & term sheet Regulatoir verzekeringsrecht Aandeelhoudersgeschillen Enquêterecht Bankrecht & financieringen Ondernemingsrecht Due diligence Faillissementsfraude Ploum Privacy Hotline Outsourcing Overnamefinanciering Escrow Contractueel verzekeringsrecht Vastgoed notariaat Agentuur, distributie & franchise Fusies & overnames Bestuurdersaansprakelijkheid Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Misbruik van machtspositie Samenwerking & kartelvorming Huur Notariaat Inval & doorzoeking Zekerheden Aanbestedingsrecht IT-contract Arbitrage Intellectuele-eigendomsrechten Merk en model Joint venture Aansprakelijkheidsrecht Faillissement E-commerce Bankgarantie Achtergestelde lening Beëindiging van een huurovereenkomst Faillissementsrecht Beroepsaansprakelijkheid Litigation Commerciële contracten Hypotheekrecht Ondernemingsrecht notariaat Corporate litigation Bedrijfsongevallen & calamiteiten Legal opinions Fraude Parent company guarantee Namaak Milieu Aansprakelijkheid curatoren BRZO Ploum over Arbeid IT & privacy Gebreken & wanprestatie Staatssteun & concurrentievervalsing Mededinging

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer