• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

  Lees meer
 • Chambers and Partners Europe 2017 benoemt onze afdelingen en advocaten in haar rankings

  Lees meer
 • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

  Lees meer
 • Gezocht: meesters in aanpakken (m/v)
  www.werkenbijploum.nl

  Lees meer
 • Mooie rankings en testimonials voor Ploum Lodder Princen in The Legal 500 EMEA 2017

  Lees meer

Duidelijk anders

Huur Corporate litigation Economisch strafrecht Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Pandrecht Aansprakelijkheidsrecht Bankfinanciering Faillissement Marketing & reclame Kartelschade Aandeelhoudersgeschil Transactiedocumentatie Inval & doorzoeking Staatssteun & concurrentievervalsing Due diligence Ploum Privacy Hotline Namaak E-commerce Fraude Bankgarantie Milieu Enquêterecht Vastgoed Beëindiging van een huurovereenkomst Joint venture Legal opinions Agentuur, distributie & franchise Procederen Aanbestedingsrecht IT-conflict Witwassen Onderhandelingen over een huurovereenkomst Vervoer over weg & water Ploum over Arbeid Rechtsgebieden intellectuele eigendom Note Direct agreement Vastgoed notariaat Aansprakelijkheid curatoren Projectfinanciering Due diligence financiering Samenwerking & kartelvorming Merk en model Outsourcing Intellectuele-eigendomsrechten Outsourcing Concentratiecontrole Concernfinanciering Arbeidsverhoudingen & medezeggenschap Domeinnaam LMA-gedocumenteerde financiering Commerciële contracten Bestuursrecht Notariaat Zekerheden Overnamefinanciering Hypotheekrecht Faillissementsrecht Parent company guarantee Litigation Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Ondernemingsrecht notariaat Handelsdocumenten Gebreken & wanprestatie Mededinging Bedrijfsongevallen & calamiteiten Commercial litigation Omgevingsrecht Contractueel verzekeringsrecht Misbruik van machtspositie Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Aandeelhoudersovereenkomst Arbitrage Privacy Escrow IT & privacy Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Aandeelhoudersgeschillen Cyber security & datalek Privacy BRZO Financieringen Beroepsaansprakelijkheid Regulatoir verzekeringsrecht Bankrecht & financieringen Faillissementsfraude LoI, MoU & term sheet Bestuurdersaansprakelijkheid Meldplichten Bestuurdersaansprakelijkheid IT-contract Achtergestelde lening Estate planning Fusies & overnames Ondernemingsrecht Interne onderzoeken & compliance Corruptie

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum Lodder Princen? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum Lodder Princen biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum Lodder Princen.

Lees meer