• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

  Lees meer
 • Chambers and Partners Europe 2017 benoemt onze afdelingen en advocaten in haar rankings

  Lees meer
 • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

  Lees meer
 • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

  Lees meer
 • Gezocht: meesters in aanpakken (m/v)
  www.werkenbijploum.nl

  Lees meer
 • Mooie rankings en testimonials voor Ploum Lodder Princen in The Legal 500 EMEA 2017

  Lees meer

Duidelijk anders

Huur Commerciële contracten Arbeidsverhoudingen & medezeggenschap LoI, MoU & term sheet Bestuurdersaansprakelijkheid Aanbestedingsrecht Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Financieringen Direct agreement IT & privacy Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Regulatoir verzekeringsrecht Litigation Zekerheden Arbitrage Escrow Faillissement Concernfinanciering Gebreken & wanprestatie Pandrecht LMA-gedocumenteerde financiering Meldplichten Faillissementsfraude Outsourcing Notariaat Cyber security & datalek Fraude Milieu Corporate litigation Contractueel verzekeringsrecht Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Ondernemingsrecht notariaat Beroepsaansprakelijkheid Outsourcing Inval & doorzoeking Bedrijfsongevallen & calamiteiten Beëindiging van een huurovereenkomst Ploum Privacy Hotline Misbruik van machtspositie Interne onderzoeken & compliance Faillissementsrecht Commercial litigation Vervoer over weg & water Handelsdocumenten Aansprakelijkheid curatoren Bestuurdersaansprakelijkheid Samenwerking & kartelvorming Hypotheekrecht Mededinging E-commerce Overnamefinanciering Due diligence Legal opinions Achtergestelde lening Vastgoed Concentratiecontrole Onderhandelingen over een huurovereenkomst Fusies & overnames Ploum over Arbeid Domeinnaam Joint venture Staatssteun & concurrentievervalsing Vastgoed notariaat Due diligence financiering Bankgarantie Privacy Bestuursrecht Aansprakelijkheidsrecht Aandeelhoudersgeschillen BRZO Marketing & reclame Agentuur, distributie & franchise Aandeelhoudersovereenkomst Ondernemingsrecht Intellectuele-eigendomsrechten Witwassen Privacy IT-contract Enquêterecht Aandeelhoudersgeschil Bankfinanciering Note IT-conflict Namaak Projectfinanciering Rechtsgebieden intellectuele eigendom Transactiedocumentatie Economisch strafrecht Merk en model Estate planning Corruptie Kartelschade Parent company guarantee Omgevingsrecht Bankrecht & financieringen Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Procederen

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum Lodder Princen? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum Lodder Princen biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum Lodder Princen.

Lees meer