• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

  Lees meer
 • Chambers and Partners Europe 2017 benoemt onze afdelingen en advocaten in haar rankings

  Lees meer
 • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

  Lees meer
 • Gezocht: meesters in aanpakken (m/v)
  www.werkenbijploum.nl

  Lees meer
 • Mooie rankings en testimonials voor Ploum Lodder Princen in The Legal 500 EMEA 2017

  Lees meer

Duidelijk anders

Notariaat IT & privacy Ondernemingsrecht Handelsdocumenten Bankrecht & financieringen LoI, MoU & term sheet Joint venture Direct agreement Ondernemingsrecht notariaat Due diligence Arbeidsverhoudingen & medezeggenschap Witwassen IT-contract Bankfinanciering Merk en model Arbitrage Domeinnaam Vastgoed notariaat Misbruik van machtspositie Outsourcing Faillissement E-commerce Legal opinions Fusies & overnames Transactiedocumentatie Interne onderzoeken & compliance Commercial litigation LMA-gedocumenteerde financiering Hypotheekrecht Cyber security & datalek Corruptie Staatssteun & concurrentievervalsing Aanbestedingsrecht Vervoer over weg & water Due diligence financiering Outsourcing Privacy Omgevingsrecht Fraude Bestuurdersaansprakelijkheid Faillissementsrecht Enquêterecht Intellectuele-eigendomsrechten Commerciële contracten Regulatoir verzekeringsrecht Aandeelhoudersgeschil Agentuur, distributie & franchise Financieringen IT-conflict Corporate litigation Overnamefinanciering BRZO Aandeelhoudersovereenkomst Contractueel verzekeringsrecht Bedrijfsongevallen & calamiteiten Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Bankgarantie Parent company guarantee Gebreken & wanprestatie Achtergestelde lening Huur Aansprakelijkheidsrecht Pandrecht Vastgoed Inval & doorzoeking Ploum Privacy Hotline Onderhandelingen over een huurovereenkomst Escrow Rechtsgebieden intellectuele eigendom Samenwerking & kartelvorming Zekerheden Ploum over Arbeid Namaak Marketing & reclame Aansprakelijkheid curatoren Estate planning Bestuursrecht Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Note Litigation Aandeelhoudersgeschillen Kartelschade Faillissementsfraude Concernfinanciering Milieu Bestuurdersaansprakelijkheid Projectfinanciering Procederen Mededinging Concentratiecontrole Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Meldplichten Beëindiging van een huurovereenkomst Privacy Beroepsaansprakelijkheid Economisch strafrecht

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum Lodder Princen? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum Lodder Princen biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum Lodder Princen.

Lees meer