• Meer informatie over onze vacatures en stages? www.werkenbijploum.nl

    Lees meer
  • Jubileumbijeenkomst
    20 jaar Ploum Lodder Princen

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Beëindiging van een huurovereenkomst Privacy Outsourcing IT-conflict Fusies & overnames Concentratiecontrole Direct agreement Aansprakelijkheid curatoren Parent company guarantee Bestuurdersaansprakelijkheid Bankgarantie Faillissementsrecht Outsourcing Marketing & reclame Aandeelhoudersgeschil BRZO Cyber security & datalek Financieringen Commerciële contracten Bankfinanciering IT-contract Transactiedocumentatie Procederen Aandeelhoudersovereenkomst Aansprakelijkheidsrecht Faillissement Mededinging Escrow Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Privacy Regulatoir verzekeringsrecht Projectfinanciering LoI, MoU & term sheet Bedrijfsongevallen & calamiteiten LMA-gedocumenteerde financiering Enquêterecht Vastgoed Arbeidsverhoudingen & medezeggenschap Intellectuele-eigendomsrechten Pandrecht Corporate litigation Hypotheekrecht Zekerheden Aandeelhoudersgeschillen Vervoer over weg & water Domeinnaam Note Inval & doorzoeking Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Bestuursrecht Bestuurdersaansprakelijkheid Ondernemingsrecht notariaat Economisch strafrecht Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Concernfinanciering Kartelschade Huur Corruptie IT & privacy Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Commercial litigation Litigation Achtergestelde lening Agentuur, distributie & franchise Staatssteun & concurrentievervalsing Ondernemingsrecht Omgevingsrecht Estate planning Vastgoed notariaat Gebreken & wanprestatie Beroepsaansprakelijkheid Faillissementsfraude Overnamefinanciering Due diligence financiering Namaak Interne onderzoeken & compliance Joint venture E-commerce Rechtsgebieden intellectuele eigendom Legal opinions Handelsdocumenten Fraude Merk en model Onderhandelingen over een huurovereenkomst Meldplichten Samenwerking & kartelvorming Milieu Contractueel verzekeringsrecht Witwassen Due diligence Aanbestedingsrecht Bankrecht & financieringen Misbruik van machtspositie Notariaat

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum Lodder Princen? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum Lodder Princen biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum Lodder Princen.

Lees meer