• 1 december: M&A aan de Maas met gastspreker Cees de Bruin

  Lees meer
 • Jubileumbijeenkomst
  20 jaar Ploum Lodder Princen

  Lees meer
 • Meer informatie over onze vacatures en stages? www.werkenbijploum.nl

  Lees meer
 • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

  Lees meer

Duidelijk anders

Bankrecht & financieringen Joint venture Arbeidsverhoudingen & medezeggenschap Misbruik van machtspositie Commerciële contracten Regulatoir verzekeringsrecht Bankgarantie Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Domeinnaam Beroepsaansprakelijkheid Direct agreement Outsourcing BRZO Estate planning Meldplichten Notariaat Aansprakelijkheid curatoren Faillissement Faillissementsfraude Note Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Aandeelhoudersgeschil Interne onderzoeken & compliance Hypotheekrecht Litigation Zekerheden Vastgoed notariaat Ondernemingsrecht Projectfinanciering Commercial litigation Merk en model Aanbestedingsrecht Legal opinions Cyber security & datalek Marketing & reclame Vastgoed Corruptie Bankfinanciering Agentuur, distributie & franchise Enquêterecht Mededinging Namaak Rechtsgebieden intellectuele eigendom Milieu Privacy LoI, MoU & term sheet Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Privacy Due diligence financiering E-commerce Contractueel verzekeringsrecht Overnamefinanciering Bestuurdersaansprakelijkheid IT-contract Bestuursrecht Corporate litigation Vervoer over weg & water Fraude Bedrijfsongevallen & calamiteiten Parent company guarantee Economisch strafrecht Pandrecht IT-conflict Due diligence Bestuurdersaansprakelijkheid Aandeelhoudersovereenkomst Onderhandelingen over een huurovereenkomst IT & privacy LMA-gedocumenteerde financiering Concernfinanciering Financieringen Aansprakelijkheidsrecht Intellectuele-eigendomsrechten Fusies & overnames Samenwerking & kartelvorming Kartelschade Transactiedocumentatie Huur Outsourcing Procederen Omgevingsrecht Inval & doorzoeking Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Ondernemingsrecht notariaat Beëindiging van een huurovereenkomst Escrow Faillissementsrecht Handelsdocumenten Staatssteun & concurrentievervalsing Aandeelhoudersgeschillen Achtergestelde lening Gebreken & wanprestatie Concentratiecontrole Witwassen

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum Lodder Princen? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum Lodder Princen biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum Lodder Princen.

Lees meer