• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Bankgarantie Concentratiecontrole Aandeelhoudersgeschil Aansprakelijkheidsrecht Corruptie Economisch strafrecht Zekerheden E-commerce Beëindiging van een huurovereenkomst Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Concernfinanciering Bestuurdersaansprakelijkheid Litigation Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Outsourcing Projectfinanciering Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Marketing & reclame Interne onderzoeken & compliance Commercial litigation Aandeelhoudersgeschillen Bankfinanciering Escrow Intellectuele-eigendomsrechten Ondernemingsrecht notariaat Bedrijfsongevallen & calamiteiten Arbeidsrecht Joint venture Kartelschade Note Outsourcing Faillissementsfraude IT & privacy Faillissement Agentuur, distributie & franchise Cyber security & datalek Fraude IT-contract Staatssteun & concurrentievervalsing Vastgoed Handelsdocumenten Onderhandelingen over een huurovereenkomst Domeinnaam Aanbestedingsrecht Enquêterecht Due diligence Vastgoed notariaat Commerciële contracten Huur Faillissementsrecht Legal opinions Vervoer over weg & water Direct agreement Transactiedocumentatie Misbruik van machtspositie Bestuurdersaansprakelijkheid Parent company guarantee Mededinging Bankrecht & financieringen Samenwerking & kartelvorming Regulatoir verzekeringsrecht Fusies & overnames Ploum over Arbeid Ondernemingsrecht LoI, MoU & term sheet Witwassen Estate planning Privacy Meldplichten Notariaat Privacy Contractueel verzekeringsrecht Procederen Arbitrage Corporate litigation Rechtsgebieden intellectuele eigendom Milieu Omgevingsrecht BRZO Aandeelhoudersovereenkomst Namaak Merk en model IT-conflict Achtergestelde lening Hypotheekrecht Due diligence financiering Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheid Pandrecht Inval & doorzoeking Bestuursrecht Overnamefinanciering Gebreken & wanprestatie Ploum Privacy Hotline Financieringen LMA-gedocumenteerde financiering Aansprakelijkheid curatoren

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer