• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

  Lees meer
 • Team Ploum haalt € 6.065,- op voor de ‘Walk In Her Shoes’ actie

  Lees meer
 • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

  Lees meer
 • Gezocht: meesters in aanpakken (m/v)
  www.werkenbijploum.nl

  Lees meer

Duidelijk anders

Enquêterecht Concentratiecontrole Beroepsaansprakelijkheid Financieringen Aandeelhoudersovereenkomst Outsourcing Rechtsgebieden intellectuele eigendom Economisch strafrecht Omgevingsrecht Vastgoed notariaat Commercial litigation Parent company guarantee Pandrecht Handelsdocumenten Concernfinanciering Misbruik van machtspositie Arbeidsverhoudingen & medezeggenschap Estate planning Contractueel verzekeringsrecht Bestuursrecht Beëindiging van een huurovereenkomst Bankgarantie Staatssteun & concurrentievervalsing Procederen Litigation Fraude Interne onderzoeken & compliance Aandeelhoudersgeschil Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Bankrecht & financieringen Huur Escrow Ploum over Arbeid Inval & doorzoeking Ondernemingsrecht Aansprakelijkheidsrecht LMA-gedocumenteerde financiering IT-contract Bestuurdersaansprakelijkheid Legal opinions Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Regulatoir verzekeringsrecht Privacy Notariaat Vervoer over weg & water Faillissement Intellectuele-eigendomsrechten Domeinnaam Privacy IT-conflict Due diligence financiering IT & privacy Commerciële contracten Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Corporate litigation Overnamefinanciering Milieu Aansprakelijkheid curatoren Bedrijfsongevallen & calamiteiten Bankfinanciering Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Merk en model Mededinging Kartelschade Cyber security & datalek BRZO Joint venture LoI, MoU & term sheet Marketing & reclame Vastgoed Gebreken & wanprestatie Due diligence Aandeelhoudersgeschillen Outsourcing Note Agentuur, distributie & franchise Transactiedocumentatie Bestuurdersaansprakelijkheid Faillissementsrecht Witwassen Aanbestedingsrecht Namaak Hypotheekrecht Ondernemingsrecht notariaat Achtergestelde lening Zekerheden E-commerce Samenwerking & kartelvorming Direct agreement Onderhandelingen over een huurovereenkomst Projectfinanciering Faillissementsfraude Corruptie Fusies & overnames Meldplichten

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum Lodder Princen? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum Lodder Princen biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum Lodder Princen.

Lees meer