• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Outsourcing Onderhandelingen over een huurovereenkomst Aansprakelijkheid curatoren Bankrecht & financieringen Financieringen Kartelschade Inval & doorzoeking Intellectuele-eigendomsrechten LMA-gedocumenteerde financiering Agentuur, distributie & franchise Faillissement Aanbestedingsrecht IT & privacy Bankfinanciering Cyber security & datalek Samenwerking & kartelvorming Ondernemingsrecht Hypotheekrecht Aandeelhoudersovereenkomst Corruptie Overnamefinanciering Concernfinanciering Vastgoed notariaat Corporate litigation Namaak Transactiedocumentatie Escrow Huur Ondernemingsrecht notariaat IT-conflict Faillissementsfraude Handelsdocumenten Outsourcing Beroepsaansprakelijkheid Achtergestelde lening Bestuurdersaansprakelijkheid Litigation Fusies & overnames Misbruik van machtspositie Mededinging Gebreken & wanprestatie Bestuursrecht Regulatoir verzekeringsrecht Merk en model Due diligence Interne onderzoeken & compliance Note Concentratiecontrole Ploum Privacy Hotline Due diligence financiering Procederen Privacy Bestuurdersaansprakelijkheid Rechtsgebieden intellectuele eigendom Vastgoed IT-contract Commerciële contracten Privacy Enquêterecht Meldplichten Parent company guarantee Arbitrage Arbeidsrecht Milieu Estate planning Contractueel verzekeringsrecht Commercial litigation Economisch strafrecht Aandeelhoudersgeschillen Beëindiging van een huurovereenkomst E-commerce Witwassen Direct agreement Notariaat Aandeelhoudersgeschil Zekerheden Aansprakelijkheidsrecht Bedrijfsongevallen & calamiteiten Ploum over Arbeid Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Staatssteun & concurrentievervalsing Projectfinanciering Marketing & reclame LoI, MoU & term sheet Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Domeinnaam Faillissementsrecht Omgevingsrecht Bankgarantie Fraude Legal opinions Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Joint venture Vervoer over weg & water BRZO Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Pandrecht

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer