• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Vastgoed notariaat Rechtsgebieden intellectuele eigendom Bestuurdersaansprakelijkheid Due diligence Samenwerking & kartelvorming Fraude Kartelschade Fusies & overnames LMA-gedocumenteerde financiering Aandeelhoudersgeschil Aanbestedingsrecht Ondernemingsrecht Aansprakelijkheidsrecht Achtergestelde lening Domeinnaam Namaak LoI, MoU & term sheet Economisch strafrecht Agentuur, distributie & franchise Meldplichten Marketing & reclame Financieringen IT-conflict Projectfinanciering Parent company guarantee Contractueel verzekeringsrecht Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Procederen Faillissementsrecht Enquêterecht Notariaat IT & privacy Legal opinions Vervoer over weg & water Mededinging Note Corporate litigation Bankfinanciering Omgevingsrecht Aandeelhoudersgeschillen Huur Bankrecht & financieringen Cyber security & datalek Aandeelhoudersovereenkomst Direct agreement Outsourcing Beroepsaansprakelijkheid Faillissementsfraude Beëindiging van een huurovereenkomst Privacy Bedrijfsongevallen & calamiteiten IT-contract Commercial litigation Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Ondernemingsrecht notariaat Milieu Onderhandelingen over een huurovereenkomst Outsourcing Pandrecht Ploum over Arbeid Hypotheekrecht Arbeidsrecht Bankgarantie Corruptie Gebreken & wanprestatie Escrow Witwassen Bestuurdersaansprakelijkheid BRZO Interne onderzoeken & compliance Due diligence financiering Handelsdocumenten Vastgoed Ploum Privacy Hotline Joint venture Faillissement Transactiedocumentatie Privacy Estate planning Concentratiecontrole Koop, diensten & leveringsvoorwaarden E-commerce Staatssteun & concurrentievervalsing Commerciële contracten Merk en model Litigation Aansprakelijkheid curatoren Intellectuele-eigendomsrechten Overnamefinanciering Inval & doorzoeking Zekerheden Regulatoir verzekeringsrecht Misbruik van machtspositie Concernfinanciering Arbitrage Bestuursrecht

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer