• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Overnamefinanciering Bestuurdersaansprakelijkheid Corruptie Misbruik van machtspositie Litigation Bestuurdersaansprakelijkheid Bedrijfsongevallen & calamiteiten Beëindiging van een huurovereenkomst Legal opinions Fusies & overnames Joint venture Aandeelhoudersovereenkomst Merk en model Transactiedocumentatie Intellectuele-eigendomsrechten Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Direct agreement Mededinging Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Due diligence Pandrecht Aanbestedingsrecht Agentuur, distributie & franchise Arbitrage Milieu Projectfinanciering LoI, MoU & term sheet Vastgoed notariaat Aandeelhoudersgeschil Bankfinanciering Staatssteun & concurrentievervalsing Ondernemingsrecht Bankgarantie Concernfinanciering Witwassen Handelsdocumenten Due diligence financiering IT-contract Aansprakelijkheidsrecht Corporate litigation Privacy Aansprakelijkheid curatoren E-commerce Vastgoed Marketing & reclame Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Achtergestelde lening LMA-gedocumenteerde financiering Estate planning Interne onderzoeken & compliance Ondernemingsrecht notariaat IT-conflict Ploum Privacy Hotline Bestuursrecht Huur Commercial litigation Arbeidsrecht Faillissementsrecht Economisch strafrecht Inval & doorzoeking Outsourcing Namaak Procederen Notariaat Hypotheekrecht Bankrecht & financieringen Enquêterecht Zekerheden IT & privacy Kartelschade Privacy Gebreken & wanprestatie Ploum over Arbeid Regulatoir verzekeringsrecht Concentratiecontrole Cyber security & datalek Outsourcing Samenwerking & kartelvorming BRZO Financieringen Contractueel verzekeringsrecht Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Commerciële contracten Onderhandelingen over een huurovereenkomst Parent company guarantee Meldplichten Faillissement Omgevingsrecht Note Domeinnaam Faillissementsfraude Fraude Vervoer over weg & water Escrow Aandeelhoudersgeschillen Beroepsaansprakelijkheid Rechtsgebieden intellectuele eigendom

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer