• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Omgevingsrecht Corruptie Aansprakelijkheidsrecht Namaak BRZO Due diligence financiering Commercial litigation Rechtsgebieden intellectuele eigendom Agentuur, distributie & franchise Vastgoed Ondernemingsrecht Staatssteun & concurrentievervalsing Projectfinanciering Contractueel verzekeringsrecht Vervoer over weg & water Aandeelhoudersgeschillen Bestuursrecht Litigation Inval & doorzoeking Faillissementsfraude Legal opinions Bankgarantie Aandeelhoudersgeschil Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Faillissementsrecht Fraude Commerciële contracten Concernfinanciering Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Achtergestelde lening Beroepsaansprakelijkheid Regulatoir verzekeringsrecht Outsourcing Misbruik van machtspositie Mededinging Interne onderzoeken & compliance Aandeelhoudersovereenkomst Faillissement Overnamefinanciering Handelsdocumenten Arbeidsrecht Bankrecht & financieringen Parent company guarantee Intellectuele-eigendomsrechten Arbitrage Procederen Kartelschade Vastgoed notariaat LMA-gedocumenteerde financiering Direct agreement Hypotheekrecht Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Estate planning Joint venture Privacy Ploum Privacy Hotline Domeinnaam Corporate litigation LoI, MoU & term sheet Financieringen Zekerheden Bestuurdersaansprakelijkheid Privacy Bedrijfsongevallen & calamiteiten Cyber security & datalek Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht E-commerce Pandrecht Concentratiecontrole Due diligence Beëindiging van een huurovereenkomst Marketing & reclame Escrow Transactiedocumentatie Aansprakelijkheid curatoren Outsourcing Bankfinanciering Enquêterecht Ondernemingsrecht notariaat Ploum over Arbeid Economisch strafrecht IT-contract Meldplichten Fusies & overnames Milieu Huur Note Gebreken & wanprestatie Aanbestedingsrecht Merk en model IT & privacy Onderhandelingen over een huurovereenkomst Samenwerking & kartelvorming Notariaat Witwassen IT-conflict

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer