• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Fraude Concentratiecontrole Financieringen Faillissementsrecht E-commerce Milieu Faillissement Meldplichten Outsourcing Aandeelhoudersgeschillen Bankrecht & financieringen Due diligence financiering Aandeelhoudersgeschil Concernfinanciering Aansprakelijkheid curatoren Inval & doorzoeking Samenwerking & kartelvorming Ploum over Arbeid Bedrijfsongevallen & calamiteiten Beroepsaansprakelijkheid Vastgoed notariaat Achtergestelde lening Notariaat IT & privacy Fusies & overnames Gebreken & wanprestatie Aandeelhoudersovereenkomst Aansprakelijkheidsrecht IT-contract Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Hypotheekrecht Ondernemingsrecht notariaat Mededinging Economisch strafrecht Enquêterecht Due diligence Omgevingsrecht Handelsdocumenten BRZO Bestuursrecht Joint venture Bankfinanciering Direct agreement Litigation Vastgoed Contractueel verzekeringsrecht Arbeidsrecht Domeinnaam Commerciële contracten Interne onderzoeken & compliance Regulatoir verzekeringsrecht Huur Misbruik van machtspositie Escrow Kartelschade Merk en model Privacy Marketing & reclame Staatssteun & concurrentievervalsing Onderhandelingen over een huurovereenkomst LoI, MoU & term sheet Beëindiging van een huurovereenkomst LMA-gedocumenteerde financiering Zekerheden Pandrecht Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Namaak Outsourcing Vervoer over weg & water Parent company guarantee Agentuur, distributie & franchise Ploum Privacy Hotline Projectfinanciering Corporate litigation IT-conflict Witwassen Procederen Arbitrage Note Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Legal opinions Ondernemingsrecht Privacy Estate planning Aanbestedingsrecht Transactiedocumentatie Overnamefinanciering Faillissementsfraude Corruptie Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Commercial litigation Bankgarantie Intellectuele-eigendomsrechten Bestuurdersaansprakelijkheid Cyber security & datalek Rechtsgebieden intellectuele eigendom

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer