• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

  Lees meer
 • Team Ploum haalt € 6.065,- op voor de ‘Walk In Her Shoes’ actie

  Lees meer
 • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

  Lees meer
 • Gezocht: meesters in aanpakken (m/v)
  www.werkenbijploum.nl

  Lees meer

Duidelijk anders

Achtergestelde lening Omgevingsrecht Agentuur, distributie & franchise IT-conflict Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Vastgoed notariaat Legal opinions Aandeelhoudersgeschillen Concernfinanciering Domeinnaam Bestuurdersaansprakelijkheid Overnamefinanciering Commerciële contracten Note Ploum Privacy Hotline Misbruik van machtspositie Inval & doorzoeking Regulatoir verzekeringsrecht Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Due diligence Ondernemingsrecht Parent company guarantee Faillissement Privacy Mededinging Ondernemingsrecht notariaat Bestuursrecht Enquêterecht Litigation Rechtsgebieden intellectuele eigendom Financieringen Outsourcing Gebreken & wanprestatie Interne onderzoeken & compliance LoI, MoU & term sheet Aandeelhoudersgeschil Outsourcing Hypotheekrecht E-commerce Vastgoed Aanbestedingsrecht Samenwerking & kartelvorming Onderhandelingen over een huurovereenkomst Merk en model Faillissementsfraude Fusies & overnames Namaak Estate planning Kartelschade Witwassen Projectfinanciering IT-contract Notariaat Faillissementsrecht Aandeelhoudersovereenkomst Bestuurdersaansprakelijkheid Arbeidsverhoudingen & medezeggenschap Concentratiecontrole Beëindiging van een huurovereenkomst Aansprakelijkheid curatoren Bedrijfsongevallen & calamiteiten Privacy Procederen Pandrecht Corruptie Bankgarantie Huur Vervoer over weg & water Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Contractueel verzekeringsrecht Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Handelsdocumenten IT & privacy Due diligence financiering Economisch strafrecht Fraude Zekerheden Cyber security & datalek Escrow BRZO Joint venture Aansprakelijkheidsrecht Direct agreement Commercial litigation Bankrecht & financieringen Intellectuele-eigendomsrechten LMA-gedocumenteerde financiering Transactiedocumentatie Ploum over Arbeid Milieu Corporate litigation Staatssteun & concurrentievervalsing Beroepsaansprakelijkheid Meldplichten Marketing & reclame Bankfinanciering

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum Lodder Princen? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum Lodder Princen biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum Lodder Princen.

Lees meer