• De Orde van Advocaten heeft de Ploum Academy erkend als opleidingsinstelling

    Lees meer
  • Ploum is partner van Museum Boijmans Van Beuningen. Elke maand presenteren wij een werk.

    Lees meer
  • Ploum Over Arbeid: Blijf op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht

    Lees meer

Duidelijk anders

Estate planning Legal opinions Intellectuele-eigendomsrechten Bestuurdersaansprakelijkheid Procederen Marketing & reclame Handelsdocumenten Omgevingsrecht Note Bedrijfsongevallen & calamiteiten Faillissementsrecht Vastgoed notariaat Financieringen Aandeelhoudersgeschillen Aansprakelijkheid curatoren Ploum over Arbeid Hypotheekrecht Corruptie Merk en model IT & privacy Aansprakelijkheidsrecht Witwassen LMA-gedocumenteerde financiering Kartelschade Transactiedocumentatie Bankgarantie Regulatoir verzekeringsrecht Due diligence financiering Samenwerking & kartelvorming Vastgoed Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid Enquêterecht Interne onderzoeken & compliance Joint venture Privacy Milieu Overnamefinanciering Faillissement Staatssteun & concurrentievervalsing Outsourcing Onderhandelingen over een huurovereenkomst Beëindiging van een huurovereenkomst Direct agreement Fusies & overnames Rechtsgebieden intellectuele eigendom Arbitrage Ondernemingsrecht notariaat Bankfinanciering Commerciële contracten Gebreken & wanprestatie Achtergestelde lening Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht Ondernemingsrecht Faillissementsfraude Bestuursrecht Concentratiecontrole Parent company guarantee Vervoer over weg & water Notariaat Projectfinanciering Privacy LoI, MoU & term sheet Due diligence Mededinging Bankrecht & financieringen Arbeidsrecht Corporate litigation Contractueel verzekeringsrecht E-commerce Zekerheden Namaak Beroepsaansprakelijkheid Economisch strafrecht Pandrecht Koop, diensten & leveringsvoorwaarden Huur Aandeelhoudersovereenkomst Cyber security & datalek BRZO Bestuurdersaansprakelijkheid Commercial litigation Agentuur, distributie & franchise Meldplichten Domeinnaam Aanbestedingsrecht IT-contract Litigation Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting Misbruik van machtspositie Concernfinanciering Fraude Inval & doorzoeking Aandeelhoudersgeschil Escrow IT-conflict Outsourcing Ploum Privacy Hotline

Werken bij

Interesse in werken bij Ploum? Kijk op werkenbijploum.nl voor meer informatie.

Werken bij Ploum

Modellen

Ploum biedt een aantal modellen aan. Deze worden u kosteloos toegestuurd via e-mail. De modellen zijn per rechtsgebied ingedeeld.

Lees meer

Faillissementsverslagen

Bekijk alle openbare faillissementsverslagen verricht door Ploum.

Lees meer